Ημερίδα

Μη-γραμμικής Δυναμικής
&
Πολύπλοκων Συστημάτων

Aφιερωμένη στον Καθ. Γρηγόρη Νίκολη
ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2018

Workshop on Nonlinear Dynamics & Complex Systems
Dedicated to Gregoire Nicolis
NCSR "Demokritos"
Athens, December 21st, 2018

Venue Participants Gallery
Αίθουσα Ημερίδας Συμμετέχοντες Gallery

Η εφετινή προ-Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση είναι αφιερωμένη στο έργο του Καθ. Γρηγόρη Νίκολη που έφυγε πρόσφατα από κοντά μας.
Ο Καθ. Γρηγόρης Νίκολης υπήρξε εξαίρετος ακαδημαικός δάσκαλος και σπουδαίος ερευνητής διεθνούς εμβέλειας. Η συνεισφορά του στη θεμελίωση των πεδίων της Μη-γραμμικής Δυναμικής, της Δυναμικής Συστημάτων εκτός-ισορροπίας, της Αυτοoργάνωσης και των Πολύπλοκων Συστημάτων θεωρείται ανεκτίμητη.

Στα πλαίσια της παρούσας ημερίδας θα δοθούν επιστημονικές ομιλίες στις παραπάνω ερευνητικές περιοχές από ερευνητές που έχουν εμπνευστεί από το έργο του και επηρεαστεί από τις ιδέες και την προσωπικότητά του.

Το πρόγραμμα των ομιλιών εμφανίζεται στην ιστοσελίδα
(http://nlcosy.demokritos.gr/ImagesDecember2018/program-gr.pdf)

Σύντομα βιογραφικά του Γ. Νίκολη βρίσκονται στις ιστοσελίδες
(http://nlcosy.demokritos.gr/ImagesDecember2018/cv-Nicolis-short.pdf) και
(https://www.ulb.ac.be/rech/inventaire/chercheurs/6/CH386.html)

This years' Christmas meeting is dedicated to Prof. Gregoire Nicolis who recently passed away in Brussels. Prof. G. Nicolis was a great academic teacher and a world-leading scientist. His contribution in the foundations of Nonlinear Dynamics, Dynamics of Non-equilibrium Systems, Self-Organization and Complex Systems is considered invaluable.

The talks of the present workshop will be delivered by colleagues whose scientific work have been influenced by his ideas and his personality.

The workshop program is uploaded on the webpage
(http://nlcosy.demokritos.gr/ImagesDecember2018/program-en.pdf)

Brief biographical notes of Prof. G. Nicolis can be found in
(http://nlcosy.demokritos.gr/ImagesDecember2018/cv-Nicolis-short.pdf) and
(https://www.ulb.ac.be/rech/inventaire/chercheurs/6/CH386.html)Χορηγοί - Sponsors

       Επικοινωνία - Contact

Αξενίδης Μίνως (ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"): τηλ. 210-6503440, Email: axenides@inp.demokritos.gr
Αλμυράντης Γιάννης (ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"): τηλ. 210-6503619, Email:yalmir@bio.demokritos.gr
Καραμάνος Κώστας (Παν. Δυτικής Αττικής): Email: koskaraman@gmail.com
Προβατά Αστέρω (ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"): τηλ. 210-6503964, Email: a.provata@inn.demokritos.gr


Minos Axenides (NCSR "Demokritos"): tel. 00-30-210-6503440, Email: axenides@inp.demokritos.gr
Yannis Almirantis (NCSR "Demokritos"): tel. 00-30-210-6503619, Email: yalmir@bio.demokritos.gr
Kostas Karamanos (University of West Attica): Email: koskaraman@gmail.com
Astero Provata (NCSR "Demokritos"): tel. 00-30-210-6503964, Email: a.provata@inn.demokritos.gr

Local Organizing Committee

George Argyropoylos - Despina Gatzioura - George Karakos - Ioannis Koulierakis
Dimitris Thanos - Nefeli_Dimitra Tsigkri - Stratis Tsirtsis

Web Designers: I. Koulierakis & A. Provata